2 maja, 2023

Strategia Diversity and Inclusion | Michał Knapik

W dzisiejszych czasach wiele firm i organizacji skupia się na zagadnieniach związanych z DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) czyli różnorodności, równości szans i integracji. Jednak dla niektórych osób, te pojęcia mogą być nowe i trudne do zrozumienia. Dlatego ten artykuł jest obszerną notatką podcastu, który nagrałam z Michałem Knapikiem. Znajdziesz tutaj słowniczek pojęć, który pomoże Ci zrozumieć te zagadnienia. 

Różnorodność – Diversity

Różnorodność odnosi się do różnic między ludźmi, takich jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, wyznanie, zdolności fizyczne i umiejętności. Różnorodność jest ważna, ponieważ daje nam możliwość poznania i zrozumienia innych ludzi oraz pozwala na korzystanie z różnorodnych perspektyw i doświadczeń.

Zawsze powtarzam, że różnorodność to fakt – tacy po prostu jesteśmy

Integracja – Inclusion

Integracja to proces, który umożliwia każdemu członkowi społeczności uczestnictwo i korzystanie ze wszystkich dostępnych zasobów, niezależnie od różnic kulturowych, etnicznych, czy płciowych. Integracja wymaga nie tylko tolerancji, ale również akceptacji i respektowania innych ludzi.

Inclusion z kolei to działanie.

Równość – Equality

Równość oznacza traktowanie każdej osoby tak samo, niezależnie od różnic w pochodzeniu, płci, wieku czy orientacji seksualnej. Równość jest ważna, ponieważ każdy z nas ma prawo do równych szans i możliwości. Jednakże, równość często nie uwzględnia faktu, że niektórzy ludzie mogą potrzebować więcej wsparcia niż inni, aby osiągnąć ten sam cel.

Równość szans – Equity

Równość szans oznacza zapewnienie każdej osobie równej szansy na osiągnięcie celów, niezależnie od jej pochodzenia, płci czy innych różnic. Równość szans jest ważna, ponieważ często nie wszyscy mają takie same możliwości, aby osiągnąć sukces. Dlatego, aby zapewnić równość szans, musimy uwzględnić różnice między ludźmi i dostosować nasze podejście, aby pomóc tym, którzy potrzebują więcej wsparcia.

Belonging – poczucie przynależności

To pojęcie związane z DE&I, które odnosi się do poczucia przynależności, czyli doświadczenia, kiedy czujemy się akceptowani i szanowani w naszej grupie społecznej. Poczucie przynależności jest ważne, ponieważ wpływa na nasze samopoczucie, poczucie wartości i samoakceptację.

W kontekście DE&I, belonging oznacza stworzenie środowiska, w którym każdy członek społeczności czuje się mile widziany i zaakceptowany, niezależnie od swojego pochodzenia, płci, orientacji seksualnej czy innych cech. Dlatego ważne jest, aby firmy i organizacje skupiały się na tworzeniu kultury, w której każdy może wyrażać swoją tożsamość i czuć się bezpiecznie.

Poczucie przynależności jest kluczowe dla stworzenia zespołu, który działa efektywnie i harmonijnie. Dlatego też, aby zwiększyć belonging, firmy i organizacje powinny podejmować działania, które uwzględniają różnorodność i promują włączenie każdego członka zespołu. Można to osiągnąć poprzez organizowanie różnorodnych szkoleń, spotkań i wydarzeń, w których każdy może wnieść swoje doświadczenia i perspektywy. W ten sposób można stworzyć kulturę, w której każdy członek społeczności czuje się doceniony i zintegrowany z zespołem.

Ważne jest, aby pamiętać, że belonging to proces, a nie tylko stan. To oznacza, że należy ciągle działać, aby zapewnić przynależność każdemu członkowi społeczności. W ten sposób można stworzyć kulturę, w której różnorodność jest doceniana i szanowana, a każdy członek społeczności czuje się zaakceptowany i uznany.

Źródło: https://www.storybasedstrategy.org/the4thbox

Inclusion to przeciwieństwo ekskluzywności. Belonging nadchodzi później, czuję że jestem częścią czegoś.

Kilka kroków, które warto podjąć przed rozpoczęciem tworzenia strategii D&I w firmie:

  1. Określ cele biznesowe: Przed przystąpieniem do opracowywania strategii D&I należy zdefiniować cele biznesowe firmy. W ten sposób można lepiej zrozumieć, w jaki sposób różnorodność i integracja wpłyną na rozwój biznesu i osiągnięcie celów organizacji.
  2. Zbadaj kulturę organizacyjną: Ważne jest, aby zbadać kulturę organizacyjną i zidentyfikować obszary, w których różnorodność i integracja mogą pomóc w rozwoju firmy. Należy zbadać, jakie wartości są obecne w organizacji i czy kultura firmy promuje otwartość na różnorodność.
  3. Określ cele związane z różnorodnością: Po zdefiniowaniu celów biznesowych i zbadaniu kultury organizacyjnej, należy określić cele związane z różnorodnością. Cele te mogą obejmować zwiększenie różnorodności pracowników, poprawę zaangażowania pracowników i zmniejszenie rotacji pracowników.
  4. Utwórz zespół ds. różnorodności i integracji: Ważne jest, aby utworzyć zespół ds. różnorodności i integracji, który będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie strategii D&I. Zespół ten powinien składać się z różnorodnych osób, które będą reprezentować różne grupy i perspektywy.
  5. Wykorzystaj dane i badania: Należy zbierać i analizować dane na temat różnorodności w organizacji. Dane te pomogą zidentyfikować obszary, w których należy podjąć działania i wdrożyć odpowiednie rozwiązania.
  6. Zapewnij szkolenia: Ważne jest, aby zapewnić szkolenia dla pracowników i kierownictwa dotyczące różnorodności i integracji. Szkolenia te pomogą pracownikom zrozumieć znaczenie różnorodności i integracji oraz jak wprowadzać zmiany w organizacji.
  7. Stwórz plan działań: Po zdefiniowaniu celów związanych z różnorodnością i integracją, należy stworzyć plan działań, który będzie obejmował konkretne kroki i terminy wdrażania. Plan ten powinien być skonsultowany z zespołem ds. różnorodności i integracji oraz innymi zainteresowanymi grupami w firmie.
  8. Ustal wskaźniki sukcesu: Ważne jest, aby ustalić wskaźniki sukcesu, które pozwolą na monitorowanie postępów w realizacji celów związanych z różnorodnością i integracją. Wskaźniki te mogą obejmować zwiększenie liczby pracowników reprezentujących różne grupy, poprawę wskaźników zaangażowania pracowników czy zmniejszenie wskaźnika rotacji pracowników.
  9. Wprowadź system monitorowania postępów: Ważne jest, aby wprowadzić system monitorowania postępów w realizacji celów związanych z różnorodnością i integracją. System ten pozwoli na regularne monitorowanie postępów i wprowadzanie zmian w strategii D&I, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  10. Włącz pracowników: Ważne jest, aby włączyć pracowników w proces tworzenia strategii D&I i zapewnić, że reprezentują różnorodne grupy. W ten sposób można zapewnić, że strategia będzie odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom pracowników.

Podsumowując, przed rozpoczęciem tworzenia strategii D&I w firmie warto zdefiniować cele biznesowe, zbadać kulturę organizacyjną, określić cele związane z różnorodnością, utworzyć zespół ds. różnorodności i integracji, wykorzystać dane i badania, zapewnić szkolenia, stworzyć plan działań, ustalić wskaźniki sukcesu, wprowadzić system monitorowania postępów oraz włączyć pracowników w proces tworzenia strategii. Dzięki tym krokom można stworzyć skuteczną strategię D&I, która wpłynie na rozwój biznesu i poprawi atmosferę w firmie.

Diversity and Inclusion to maraton a nie sprint, a nawet powolna wędrówka na szczyt.

Rozkład jazdy:

02:55 Diversity, inclusion, belonging, equality

06:15 Dlaczego warto wdrażać strategię D&I w firmie

08:40 Jak się do tego zabrać?

13:50 Wyzwania podczas tworzenia strategii

15:15 Jak przekonać szefa, że strategia D&I jest słuszna?

22:15 Efekt synergii

28:00 Grono sojuszników i ambasadorzy – kogo zaprosić do projektu

36:00 Zacznij od drobnych rzeczy

37:15 Komunikacja

39:00 Nieprzychylne komentarze pracowników – co zrobić?

45:00 Cechy lidera wprowadzającego strategi D&I

Linki:

Work-Life-Blending

Test Gallupa – co to jest i co może Ci dać?

Błąd teksańskiego snajpera